31 oktober 2018 1206x gelezen

Procedure bij een sportongevalAlgemeen

Bij aanvang van het nieuwe seizoen wijzen wij iedereen graag nog eens op de procedure bij een sportongeval. Dit omdat ongevalsaangiftes nog steeds te laat en/of onvolledig aan de club worden overgemaakt. Er is vanaf heden ook een nieuw aangifteformulier voor de bond.

We lichten de procedure in het kort nog even toe:

  1. Het blad bestemd voor de club moet volledig worden ingevuld. Naar aanleiding van de inlichtingen op dit blad vult de GC het aangifteformulier van de bond in;
  2. Op het blad bestemd voor de bond vult men alleen in of dat men een hospitalisatieverzekering heeft, men kleeft er een kleefbriefje van het ziekenfonds op en tekent onderaan het formulier! Voor de rest moet er op dit formulier niets worden ingevuld. (zie bijlage nieuw aangifteformulier KBVB);
  3. Het medisch gedeelte wordt door de dokter ingevuld;
  4. Ten laatste 48 uur na het ongeval moeten de papieren bij mij afgegeven worden of in mijn brievenbus gestoken op mijn privéadres;

De GC is niet verantwoordelijk voor laattijdige of onvolledige aangiftes. De nieuwe blanco formulieren van de bond zijn aanwezig in de spreekkamer, maar u kan ze ook via de website downloaden.

Via onderstaande link kan u de procedure in meer detail terugvinden alsook alle nodige formulieren in digitale versie.

Procedure en formulieren